1/1

ESCORÇA NATURAL

  • Producte d’ocultació, extret de l’escorça de l’avet. Cosit cada 10 cm amb un filferro galvanitzat d’1 mm.

 

 

  •   Alçades: 1'00, 1'50 i 2'00m.

 

TANQUES PERIMETRALS

© 2014 www.tanquesperimetrals.com - all rights reserved- Designed by Joel Anderson - customtechinstalations@gmail.com