1/1

PANELLS EMMERCATS

  • Panell fabricat amb malla electrosoldada o barrots i emmarcat amb tub quadrat.

 

  • Acabat galvanitzat en calent o galvanitzat i plastificat en qualsevol color RAL.

 

 

 

TANQUES PERIMETRALS

© 2014 www.tanquesperimetrals.com - all rights reserved- Designed by Joel Anderson - customtechinstalations@gmail.com