La malla de Simple Torsió és la més tradicional de tots els nostres enreixats. Permet una resposta eficaç per a tot tipus de tancaments. Consisteix en una malla romboïdal d'una sola torsió, de diferents diàmetres. Es complementa amb una àmplia gamma de pals i accessoris. 

 

  •     Enreixat de simple torsió galvanitzat en calent. 

  •     Enreixat de simple torsió galvanitzat en calent i plastificat.

  •     Enreixat de simple torsió GALFAN. 

 

 

 

Alçades:
60cm, 80cm, 1'00, 1'20, 1'50, 1'80 i 2m.


Colors:
Verd i gris galvanitzat.


Accessoris:
Amb pals rodons de cremallera, grapes, filferro, tensors, suport i taps.

 

SIMPLE TORSIÓN

1/2

TANQUES PERIMETRALS

© 2014 www.tanquesperimetrals.com - all rights reserved- Designed by Joel Anderson - customtechinstalations@gmail.com