1/1

TELA DE MALLA - RECTANGULAR

  • Tela de malla rectangular constituïda de filferros galvanitzats entrelligats, més espaiats a la part superior que a la inferior.

  • Es caracteritza per ser una tela fiable i econòmica, ideal per a grans extensions de terreny.

 

 

 

Malla granadera anudada galvanitzada.

 

  • Aplicacions: Grans espais, autopistes, vials, parcs, vedats i grans finques.

 

  • Tipus d'acer: Segons norma UNE 36089.

 

  • Altures: 1'00, 1'20, 1'50 i 2'00m.

  •      Presentació: Rotlle de 50m.

 

 

 

TANQUES PERIMETRALS

© 2014 www.tanquesperimetrals.com - all rights reserved- Designed by Joel Anderson - customtechinstalations@gmail.com