1/1

TEXANA

  • Pals de Ø10cm de fusta de pi blanc tractats a l'autoclau, fixats cada 2'50 de distància a travessers de Ø8cm fixats mitjançant fixacions metàl·liques galvanitzades. Dos travessers, possibilitat de posar-ne 3.

 

  • Alçades disponibles:

       1'00, 1'20 i 1'50m.

 

 

TANQUES PERIMETRALS

© 2014 www.tanquesperimetrals.com - all rights reserved- Designed by Joel Anderson - customtechinstalations@gmail.com